اعتبار اسنادی

تعهد مشروط بانک گشاینده بنا به درخواست خریدار یا متقاضی اعتبار می باشد ، مبنی بر اینکه در مقابل ارائه اسناد مشخص شده و طبق شرایط اعتبار از طرف فروشنده (Beneficiary ) در مدت معین اقدام به پرداخت یا تعهد پرداخت به او بناید .

 

اسناد بازرگانی

 1. ۱٫ پروفرما اینوس performa invoice
 2. ۲٫ سیاهه تجاری    commercial invoice                                                                               
 3. ۳٫ سیاهه گواهی شده  certified invoice
 4. ۴٫ سیاهه تائید شده                      legalized invoice
 5. ۵٫ سیاهه کنسولی consulatinvoice
 6. ۶٫ گواهی مبداء  certificate of origin
 7. ۷٫ لیست بسته بندی و مشخصات کالا packing list & specification
 8. ۸٫ گواهی وزن   weight certificate
 9. ۹٫ گواهی کیفیت و بازرسی کارخانه سازنده کالا

manufacturers & suppliers certificate of inspection andQuality

 

۱۰گواهی بازرسی شخص ثالث                        third party inspection certificate

 1. ۱۱٫ گواهی تجزیه کالا  manufactures analysis certificate
 2. ۱۲٫ گواهی لیست سیاه                             black list certificate
 3. گواهی بهداشت و سلامت دام health veterinary and sanitary certificate                                   
 4. ۱۴٫ گواهی ضد عفونی    fumigation certificate

 

 1. پروفرما اینوس

* سندی که فروشنده کالا به منظور اعلام قیمت و شرایط کالایی که می خواهد بفروشد برای خریداران احتمالی ارسال می نماید .

* از دیگر کاربردهای p/l   شرکت در مناقصه ها است

* این پیش سیاهه هنگامی که مورد قبول خریدار قرارگرفت به مقامات کشور خریدار ارائه می شود تا مجوزهای لازم جهت ورود کالا صادر شود .

* پرفورما اینوس شامل اطلاعات زیر است ( در سر برگ فروشنده صادر می شود . )

 1. نام و آدرس فروشنده و خریدار ( شماره و تلفن فکس )
 2. شماره و تاريخ پرفورم و تاريخ اعتبار پرفورم شماره رفرنس خريدار و فروشنده
 3. مشخصات كالا ( قيمت واحد و كل هزينه حمل ، ارز ، وزن كالا و …. )
 4. مبداء و مقصد حمل
 5. زمان و نوع وسيله نقليه
 6. حمل به دفعات و تغيير موسيله حمل
 7. بسته بندي
 8. شماره تعرفه كالا
 9. شرايط فورس ماژور
 10. روش پرداخت و مشخصات بانك فروشنده
 11. ساير شرايط ( توضيح درباره هزينه هاي بانكي ، بازرسي و ساير شرايط )
 12. شرايط گارانتي و وارانتي ها و …

 

 1. ۲. سیاهه تجاری

* یکبار اسناد مهم اعتبار بوده که فروشنده به نام خریدار صادر و همراه سایر اسناد بر طبق قرارداد فروش برای خریدار ارسال مینماید .

* اطلاعات موجود در سیاهه شامل موارد زیر است :

 1. نام و آدرس فروشنده و خریدار کالا روی سربرگ فروشنده و تاریخ صدور سیاهه با مهر و امضا ء فروشنده
 2. شماره سفارش یا قرارداد کالا ، مقدار کالا ريال شرح کامل ، قیمت واحد و شرح کلیه هزینه هایی که قبلاً هنگام عقد قرارداد ذکر شده و در قیمت واحد کالا منظور گردیده ، قیمت کل و هزینه های کل .
 3. اظهار نامه مبنی بر واقعی بودن قیمت های اظهار شده در سیاهه
 4. وزن کالا ، تعداد بسته ها ، علامت حمل و همچنین شماره آن
 5. شرایط تحویل و همچنین شرایط پرداخت
 6. در صورتی که نام کشتی حمل کننده کالا مورد تقاضای خریدار باشد ، در سیاهه بایستی قید شود
 7. گمرکات برخی کشورها موارد زیر را نیز مطالبه می کنند:
 8. ۱٫ سیاهه تجاری که توسط فروشنده امضا شده باشد
 9. کشور ساخت کالا مه در سیاهه قید شود .
 10. مکان بارگیری و تخلیه مشخص باشد .

 

 1. ۳. سیاهه گواهی شده :

عبارت است از سیاهه تجاری که در آن فروشنده گواهی کرده است :

 1. کالا بر طبق قرارداد منعقده یا پیش فاکتور می باشد .
 2. کالا ساخت کشور معین بوده یا ساخت کشورهای ممنوع شده در قرارداد نیست
 3. هر مشخصات دیگری که خریدار از فروشنده درخواست نماید فروشنده در سیاهه نوشته و گواهی نماید .

معمولا ً از فروشندگان و صادر کنندگان چنین سیاهه ای خواسته می شود . سیاهه مزبور را به تائید اطاق بازرگانی محل یا مقام رسمی بازرگانی محل برساند .

 

 1. سیاهه تائید شده :

برخی کشورها از فروشندگان کالا درخواست می نمایند که سیاهه تجاری توسط سفارت یا کنسولگری کشور خریدار در کشور فروشنده کالا ، گواهی شود در این حالت سیاهه امضاء شده توسط فروشنده ، پس از گواهی توسط اتاق بازرگانی محل ، توسط سفارت نیز گواهی می گردد .

 

 1. ۶. گواهی مبدا ء

* سندی است که نام کشور سازنده کالا در آن مشخص می شود .

* فرم مربوطه توسط اتاق های بازرگانی محلی به صادرکنندگان ارائه می گردد

* چنانچه در گواهی مبداء مواردی درخواست گردیده باشد بانکها موظف به کنترل موارد با متن اعتبار هستند در غیر اینصورت سند به همان شکل پذیرفته خواهد شد .

* بانکها گواهی شدن گواهی مبداء توسط اتاق بازرگانی محلی را همواره مطالبه می کنند و Leglized  شدن آن منوط به درخواست مشتی و توافق مشتری و بانک است

 1. ۷. ليست بسته بندي و مشخصات كالا

* اين سند نشان دهنده جزئيات كالاي بسته بندي شده و اغلب مسولين گمركات جهت بررسي محتويات داخلي صندوق و يا كارتن و …. از آن استفاده مي نمايند .

* در ليست بسته بندي نيازي به ذكر ريز قيمت هر واحد كالاي بسته بندي شده نمي باشد و به همين دليل در packing lidt  قیمت ریز کالای بسته بندی شده نیاز نیست ولی در لیست مشخصات specification قیمت ریز کالا درج نمی شود .

* packing list  در سربرگ فروشنده صادر می گردد .

 

 1. ۸. گواهی وزن

* این گواهی توسط فروشنده یا عمدتاً شخص ثالثی صادر می شود و صرفاً نشان دهنده وزن کالااست که بایستی وزن اظهار شده در سایر اسناد مطابقت داشته باشد.

* مطابقت وزن با سایر اسناد مثل بارنامه ، لیست بسته بندی ، سیاهه و … می بایست تطابق باشد

 1. ۹. گواهی کیفیت و بازرسی کارخانه سازنده کالا

* سندی که به موجب آن کارخانه یا تهیه کننده کالا اعلام نماید که کالا را بررسی نموده و گواهی می کند که کالا مطابق با شرایط و قرارداد منعقده و یا پیش سیاهه می باشد .

* بانک هر سندی راتا که به عنوان گواهی کیفیت و بازرسی کالا ارائه شده باشد قبول می کند مگر آن در متن اعتبار دقیقاً تعیین شده باشد .

 

 1. ۱۰. گواهی بازرسی شخص ثالث

* این گواهی توسط موسسه بازرسی مستقلی صادر می گردد .

* موسسات بازرسی کالا را از نظر کمی ، کیفی ، بسته بندی و قیمت کالا بسته به نوع قرارداد و شرایط تعیین شده مورد بررسی قرار می دهند .

* تاریخ صدور گواهی بازرسی همزمان یا قبل از تاریخ بارگیری کالاست .

* در صورت گواهی بازرسی خلاف واقع شرکت بازرسی مسئول جبران خسارات وارده به خریدار کالا می باشد

 

 1. ۱۱. گواهی تجزیه کالا

* این گواهی اجراء و مواد اولیه و نسبت های آنها را در ساخت مواد شیمیایی و داروئی را به وسیله تجزیه بیان می نماید . در برخی موارد صدور این گواهی توسط یک لابراتوار یا موسسه مستقل درخواست می گردد . گمرکات برخی کشورها در خصوص برخی کالاهای خاص از جمله مواد داروئی چنین گواهی را مطالبه می کنند تا مواد تشکیل دهنده کالا را تشخیص دهند .

 

 

 

 1. گواهی لیست سیاه

* بعضاً اتفاق می افتد که کشورهایی که در حال جنگ با کشور دیگری بوده و یا به لحاظ روابط تیره سیاسی با کشوری خرید از کشور مزبور را ممنوع اعلام داشته اند تقاضای ارائه گواهی فوق را می نمایند .

 

* در این سند اطلاعات زیر درخواست می گردد :

 1. کالا ساخت کشور مورد نظر نیست
 2. طرفهای درگیر در فرآیند معامله ( از قبیل کارخانه سازنده کالا ، بانک ، شرکت بیمه ، شرکت حمل کننده کالا و غیره که ممکن است دارای روابط دوستانه ای با چنین کشور خارجی باشند ) در لسیت سیاه قرار نداشته باشند .

۳ وسیله نقلیه که کالا را حمل می نماید نبایستی در بنادر آن کشور توقف نماید مگر اینکه به علت خاص مجبور به توقف باشد .

* معمولاً در موسساتو اتاقهای بازرگانی کشورها از صدور چنین گواهینامه ای خوداری می کنند .

 

 1. گواهی بهداشت و سلامت دام

* این نوع گواهینامه که برای خرید کالای خوراکی و دامی و پوست دام و حیوانات می باشد ، معمولاً توسط مقامات کشور خریدار درخواست می گردد و صحت آن بایستی توسط مقامات بهداری ، کشاورزی یا دامپروری کشور فروشنده تائید شده باشد .

 

 1. ۱۴. گواهی ضد عفونی

* این گواهی معمولا هنگامی صادر می گردد که مقامات بهداشت و بهداری کشور خریدار چنین گواهینامه ای را در هنگام ورود کالا را درخواست نماید و لذا فروشنده موظف است کالاهای کشاورزی را قبل از بارگیری ضد عفونی نموده و مقامات بهداشت کشور فروشنده نیز گواهی  تائید نمایند که کالای ساخته شده عاری از هر گونه آفت گیاهی می باشد .

البته بایست توجه داشت که شرکت حمل کننده کالاهای کشاورزی نیز باید قبل از بارگیری انبار خود را ضد عفونی نماید و چنانچه بدلیل عدم ضد عفونی کالا آسیب ببیند مسولیت  آن متوجه شرکت حمل کننده خواهد بود .