picture2 

گردش کار صادرات غیرنفتی کالا در کشور

 

picture1

اسناد لازم در صادرات:

قرارداد فروش    :(SALES CONTRACT)

پس از انجام مذاکرات و رسیدن به نقطه نظرات مشترک ، طرفین اقدام به عقد قرارداد می نمایند که مبنای انجام کلیه امور در آینده می باشد.

یک قرارداد بین المللی حاوی ۱۲رکن اساسی به شرح زیر است :
۱- مشخصات طرفین
۲- موضوع قرارداد
۳- بهای کالا ویا خدمات
۴- مدت قرارداد
۵- نحوه اجرای تعهد
۶- مدارکی که فروشنده می بایستی تهیه و اریه نماید
۷- شیوه ارایه خدمات پس از فروش
۸- موارد فسخ و یا انفساخ قراداد
۹- شیوه حل و فصل اختلافات
۱۰- موارد عدم مسئولیت
۱۱- قانون حاکم بر قرارداد
۱۲- تعداد نسخ معتبر و تاریخ تنظیم قرارداد

picture3


پیش فاکتور PROFORMA INVOICE
مواردی که بایستی در پروفرما آورده شوند :

۱- نام , آرم تجاری ، آدرس ، شماره تلفن و فاکس شرکت فروشنده در قسمت سربرگ پروفرما .
۲- تاریخ پروفرما به طوریکه دقیقا مشخص باشد .
۳- شماره پروفرما , که یک شماره مربوط به شرکت فروشنده می باشد و نوع آن چندان مهم نیست .
۴- نام ، نشانی و شماره تلفن و فکس شرکت خریدار .
۵- مقدار، قیمت واحد و کل و شرح کوتاهی از کالا
۶- نحوه ارسال کالا (Shipment) که درآن بایستی وسیله حمل کالا مشخص گردد .(کشتی – قطار – جاده – هوایی)
۷-    اینکوترمز : که درآن یکی از قراردادهای اینکوترمز آورده می شود .
۸-    مبدا ومقصد حمل کالا .
۹-    کشور سازنده (Origin) که کشور سازنده کالا مشخص می گردد .
۱۰-نحوه پرداخت پول (payment) : دراین قسمت نحوه پرداخت پول مانند: نقدی ، اعتبار اسنادی و … و زمان دقیق آن مشخص می گردد .
۱۱-  تاریخ ارسال کالا (Shipment Date) : در این قسمت زمان ارسال و یا تحویل محموله دقیقا ذکر می گردد که معمولا چند روز پس از دریافت پول و یا گشایش اعتبار اسنادی می باشد .
۱۲-  تاریخ انقضای پروفرما : پس از این تاریخ پروفرمای فعلی دارای اعتبار نمی باشد .
۱۳- شماره استاندارد کالا .
۱۴-  نام بانک وادرس و شماره حساب جهت دریافت پول .
۱۵- شرکت حمل کننده در صورت توافق .
۱۶-  نام داور و یا دادگاه برای حکمیت در صورت بروز اختلاف .
۱۷- مهر و امضا و نام فرستنده پروفرما .
۱۸- تعهدات فروشنده از قبیل ارائه خدمات پس از فروش ، تامین قطعــات یدکی ، نصب ، راه اندازی ، آموزش پرسنل ، تضمین کیفیت محصولات و تضمین خط تولید نصب شده قید شده باشد .
۱۹- قسم نامه: در این قسمت معمولا فروشنده تعهد مینماید که قیمتهای ذکر شده قیمتهای واقعی کالا و مطابق شرایط حال بازارو… میباشد که در غالب جملاتی چون متن زیر و در پائین صفحه آورده میشود.

This is to certify that this P/L is correct & true & that the quoted prices are in accordance with the existing market price & we confirm that there is no other transactions between us & purchaser in regard to this performa invoice.
۲۰-و…
– لازم به ذکر می باشد که برخی از موارد بالا مانند شماره های ۱۴ و ۱۵و ۱۶ و ۱۸ اختیاری    می باشند .

picture5 picture6

 

اسناد حمل

۱-بارنامه
۲-فاکتور
)  (INVOICE
۳-لیست عدل بندی (PACKING LIST)
۴-گواهی مبدا
۵- گواهی بهداشتی


۱- بارنامه :
– در گشایش اعتبار CONSIGNEE
می بایست حتما بانک گشایش کننده ذکر گرددو NOTIFY PARTY  خریدار کالا درج شود.

– در خرید بصورت حواله و یا نقدی الزام بالا وجود ندارد

picture7

 

۲-فاکتور

COMMERCIAL INVOICE

نکات مندرج در فاکتور :
– شماره فاکتور
– تاریخ فاکتور
– شماره مجوز ثبت سفارش

– شماره بیمه نامه
– شماره تعرفه
– شماره پروفرم
– تاریخ پروفرم

picture8

 

۳-لیست عدل بندی

(PACKING LIST)

نکات مندرج در لیست عدل بندی:
– شماره فاکتور
– تاریخ فاکتور
– شماره مجوز ثبت سفارش

– شماره بیمه نامه
– شماره تعرفه
– شماره پروفرم
– تاریخ پروفرم
– شماره و تعداد بسته ها به ریز

picture9

 

 

رمز و راز تغییر این است که همه انرژی تان را نه برای مبارزه با گذشته؛ بلکه برای ساختن آینده بکار بگیرید.