صادرات خرما

شرکت ما (هیتا پارت ) بزرگترین کمپانی در زمینه صادرات خرما به کشور های اروپائی وآسیایی می باشد که در سال حدود ۱۵۰۰۰تن صادرات خرما انواع مختلف دارد و با وجود مشکلات زیادی که درراه صادرات خرمای ایران وجود دارد به جهت کسترش صادرات غیر نفتی وارتقاءاقتصادی در این زمینه مصمم هستیم .

%d8%ae%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%88

صادرات خرما ونکات مهم دراین زمینه

تقاضا برای خرما در عمده ی مناطق جهان وجود دارد*خرید خرما توسط خریداران معمولا بصورت وزن های بیش از ۳ کیلوگرم است*می توان خرما را دربسته بندی کوچک نیز دربازارهای اروپائی ارائه نمود.اینکارنیازبه بسته بندی بسیارمناسب ورعایت استانداردهای موادغذائی کشورهای خریدار دارد*کشورهای آسیای میانه – هندوستان – امارات از عمده خریداران خرمای ایران هستند *تولید کنندگان روی محصولات فرآوری شده خرما برنامه ریزی کنندزیرا دارای ارزش افزوده بالاتری است * تعیین قیمت خرمای صادراتی معمولا بصورت توافق بین خریداروفروشنده مشخص می شود .خرمای ایران  به ۵۲ کشور جهان صادر میشود به گفته کارشناسان کشاورزی ایران توان صادرات حدود ۳۰ درصد ،خرمای تولیدی کشوررادارد.

کشورهای آسیای میانه ،اروپای شرقی،آسیا،آمریکای شمالی وحوزه خلیج فارس درردیف خریداران خرمای ایران قرار دارند .خرمای ایران به لحاظ مزه وطعم مورد علاقه مصرف کنندگان درسراسرجهان بوده ومی تواندد یکی از منابع عمده کسب درآمد در بخش کشاورزی باشد .ایران قادر است همچنان موقعیت خودرا به عنوان بزرگترین تولید کننده وصادر کننده خرمادر جهان حفظ کند .

piarom