• بیمه مورد استفاده در واردات کالا، بیمه باربری است.
  • بیمه باربری در سه گروه A،B،C طبقه بندی می شوند.

گروه A بالاترین پوشش بیمه ای را دارد.

عوامل طبقه بندی بیمه باربری، وسیله حمل، مبدا و مقصد، پوشش بیمه ای می باشد.

قسمتی از جدول پوشش بیمه شامل مندرجات ذیل است:

ردیف نوع خط شرط  A شرط B شرط C
۱ ورود آب به کشتی * *
۲ نامتناسب بودن بسته ها *
۳ آلوده شدن در اثر مجاورت با کالای دیگر *

مواد غذایی، ریسک آلوده شدن در اثر مجاورت با کالای دیگر را دارد.بنابراین در مورد واردات مواد غذایی برای کاهش خطرباید،بیمه نامه A را انتخاب کرد.

انتخاب گروه بیمه در بیمه باربری بستگی به نوع کالا دارد.

 

آیا می دانید، بیمه باربری در مراحل واردات L/C (اعتبار اسنادی) چه زمانی انجام می گیرد:

مراحل واردات L/C

اخذPerforma ثبت سفارش بیمه بانک ترخیص

 

پروسه مراجعه به شرکت بیمه و صدور بیمه نامه

نوع بیمه در واردات، بیمه باربری
مطالعه پوشش ریسک در بیمه نامه های باربری A،B،C
انتخاب بیمه با توجه به نوع کالای وارداتی
تهیه پیش نویس بیمه نامه توسط متقاضی
صدور بیمه نامه باربری

 

حق بیمه

حق بیمه واردات کالا از رابطه ذیل به دست می آید:

نرخ بیمه * مبلغ بیمه = حق بیمه

عامل مؤثر دیگر در محاسبه حق بیمه مبلغ بیمه می باشد.

ارزش کالا در(Performa) به صورت های F.O.B،FCA،CFR،CPT و… می باشد.

مبلغ بیمه با توجه به ارزش کالا در پروفرما، به صورت های ذیل محاسبه می گردد:

 

جدول ۱۴:محاسبه مبلغ بیمه در Incoterms

ارزش کالا در Performa

بر حسب (در Incoterms)

مبلغ بیمه
F.O.B F.O.B+20% F.O.B
F.C.A F.C.A|+20% F.C.A
C.F.R C.F.R+10% C.F.R
C.P.T C.P.T+10% C.P.T

 

نرخ حق بیمه

نرخ در بیمه باربری (واردات)به عوامل ذیل بستگی دارد:

-نرخ تعرفه بیمه مرکزی

-نوع کلوز بیمه A ،B، C

-وسیله حمل

-بسته بندی

-مبادی ورودی

توافق بین بیمه گر و بیمه گذار در قرارداد بیمه

 

عوامل مؤثر بر نرخ بیمه درصد تخفیف نرخ بیمه
پرداخت حق بیمه نقدی ۱۰%
بسته بندی،در صورت حمل کالا با کانتینر از مبدا تا مقصد ۲۰%
مبادی ورودی، حمل کالا از مبادی خلیج فارس یا دریای خزر حمل گردد ۳۰%
شیوه واردات،غیر ازL/C:

واردات بدون انتقال ارز (Cash)

واردات در مقابل صادرات

۳۵%